Śląska Grupa Go

Mówiąc o SGG mamy na myśli kluby pochodzące z górnego śląska związane ze sobą nie tylko położeniem geograficznym, ale również wspólnym działaniem.
Historia, a właściwie prahistoria go na śląsku to klub w Katowicach.
Obecnie SGG w dość luźny sposób skupia się wokół Wodzisławskiego Klubu Go, który to jest organizatorem Pucharu Śląska "O czarny kamień". Założycielem klubu w Wodzisławiu jest Jan Lubos, któremu w tym miejscu należą się podziękowania za przeszło 20 letnią prace.

SGG


Layout by hilfe