Historia (W budowie)

Jak wspomniano we wstępie, historia go na śląsku to kluby w katowicach. Tutaj skupimy się na początkach go w Wodzisławiu, z którego wywodzi się "Czarny Kamień"

Historia Go w Wodzisławiu Śląskim rozpoczyna się w październiku 1983 roku w Szkole Podstawowej Nr 5. Założycielem Szkolnego Klubu Go był Jan Lubos.
W latach 1983 - 1986 w ramach zajęć pozalekcyjnych grało w nim około 30 uczniów w wieku 13-15 lat.
W 1986 r. klub został przeniesiony do Domu Kultury przy ul. Kubsza 17, obecnego Miejskiego Ośrodka Kultury, gdzie działa do dzisiaj.
W Wodzisławiu od początku grało w Go wiele dzieci i młodzieży; wciąż stanowią większość aktywnych turniejowo członków klubu.

Na początku lat 90-tych zawodnicy początkowo Wodzisławskiego Klubu Go, a następnie innych klubów SGG włączyli się do rywalizacji o czołowe miejsca w Polsce. Od tej pory regularnie, bardziej lub mniej licznie, brali udział w 8-osobowym finale Indywidualnych Mistrzostw Polski Go.

Sztandarową, regularną imprezą organizowaną początkowo przez Wodzisławski Klub Go, obecnie również przez kluby Go w Łaziskach Górnych, Bielsku Białej, Bytomiu, jest całoroczny cykl "Turniej o Czarny Kamień" - rozgrywki o Puchar Śląska.

Ważniejsze wydażenia w historii :

1983 - powstanie Szkolnego Klubu Go w Wodzisławiu Śląskim
1986 - Klub zostaje przeniesiony do Miejskiego Ośrodka Kultury
1989 - Mariusz Ferenc jako pierwszy wychowanek osiągnął stopień mistrzowski
1991 - pierwsza wizyta zawodowca Tozawa Akinobu, 9 dan
1996 - po raz pierwszy został zorganizowany cykl turniejów "O Puchar Śląska"
1997 - Adam Kałuża projektuje statuetkę "Czarny Kamień", od tej pory rozgrywki o Puchar Śląska noszą nazwę "Turniej o Czarny Kamień"
1998 - Yasuda Yasutoshi, 9 dan, daje lekcje "Atari Go" w szkołach podstawowych w Wodzisławiu i Rybniku
2001 - WKGo jest organizatorem Mistrzostw Europy Juniorów Go w Ustroniu
2001 - Aleksandra Lubos jest pierwszą kobietą ze stopniem mistrzowskim na śląsku
2002 - Dariusz Targosz i Adam Kałuża rozpoczynają zajęcia "Atari Go" w Przedszkolu nr 5
2002 - powstaje klub Go w Bielsku Białej
2002 - nasi juniorzy zdominowali I Mistrzostwa Polski Juniorów zdobywając 5 z 9 medali
2003 - zorganizowano pierwszy Międzyprzedszkolny Turniej Atari Go pomiędzy przedszkolami z Wodzisławia i Bielska
2003 - WKGo jest organizatorem Mistrzostw Europy Par Go w Wodzisławiu
2003 - Program Ishigokoro jest rozwijany na coraz większą skalę. Główne ośrodki to Wodzisław i Bielsko
2004 - "Atari Go" trafia do ośrodków rehabilitacyjnych, interwencyjnych, domów dziecka
2004 - zorganizowano pierwszy Międzyszkolny Turniej Atari Go w którym wzięło udział 44 dzieci z 14 placówek oświatowych


SGG


Layout by hilfe